logo


. reply

News News

BESK figūrzāģis27.02.2012

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA FIGŪRZĀĢIS BJS570

1.Zāģelementa turētājs

2.Regulējama pamatne (0-45o)

3. Piegriešanas funkcijas slēdzis
4. Vadotnes ātruma regulēšanas rokturis
5. Slēdža blokāde
6. Slēdzis

 

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Figūrzāģis ir aprīkots ar elektronisko darbības ātruma regulēšanas sistēmu. Ātruma regulēšanas iespēja un trīspakāpju zāģa padeves regulēšana dod iespēju iegūt optimālu griešanas procesa efektu.

Figūrzāģis paredzēts koka un kokveidīgo materiālu, plastmasas, alumīnija un tērauda lokšņu elementu griešanai. Griešanas process tiek realizēts ar attiecīgā zāģa palīdzību, kurš ir piemērots apstrādājamajam materiālam.

Figūrzāģis pieder pie otrās aizsardzības klases (dubultā izolācija) un tiek darbināts ar vienfāzes elektrisko dzinēju.

ZĀĢA UZSTĀDĪŠANA

Atslēgt figūrzāģa barošanu. Ātru zāģelementa montāžu nodrošina speciāls satvērējs.

Atvilkt satvērēja gredzenu. Iebīdīt izvēlēto zāģelementu, ar zobiem vērstiem uz ārpusi, līdz atdurei vadīkļa galvas spraugā. Atlaist satvērēja gredzenu, kurš automātiski nobloķēs zāģelementu.

Figūrzāģī var tikt lietoti visi tirdzniecībā pieejamie zāģelementi, kurus iespējams iemontēt konstrukcijās izmantotas mašīnās, tai skaitā firmu: AEG, Bosch, Makita (tips T). Ražotāju piedāvātie zāģelementi, visbiežāk komplektos, atkarībā no pielietojuma, var atšķirties ar izmēru un griezošo zobu veidu. Uz zāģelementu komplekta iepakojuma vai pievienotajā instrukcijā ražotājs parasti informē kam paredzēti dotie asmeņi. Bez tam paši zāģelementi var būt apzīmēti ar krāsām, atšķirīgām griešanai paredzētajiem materiāliem.

APKALPOŠANA

Figūrzāģis tiek iedarbināts ar slēdzi, kurš atrodas korpusa roktura apakšējā daļā. Slēdzi var nobloķēt ieslēgtā stāvoklī ar papildus blokādes slēdzi, kurš atrodas uz roktura sānu virsmas. Atkārtota ieslēgšanas slēdža nospiešana atceļ blokādi.

Figūrzāģa roktura priekšējā augšējā atrodas darba ātruma regulēšanas skrūve. Tas ļauj izvēlēties griešanas ātrumu, kāds piemērots dotajam materiālam.

Figūrzāģim ir pievienots savienojums, kurš dod iespēju pieslēgt figūrzāģi pie putekļsūcēja, kas dod iespēju rūpīgi atsūkt skaidas.

Zāģētāja korpusā, kreisajā pusē atrodas figūrzāģa galvas svārstību kustību palīgregulācijas pārslēdzējs (piegriešanas funkcija). Šī papildus funkcija ļauj optimizēt darba procesu, pie zināmu materiālu apstrādes.

Ieteicamie piegriešanas pārslēdzēja stāvokļi:

TĒRAUDS-0

ALUMĪNIJS: I

PLASTMASAS: I-II

FINIERIS: I-II

KOKS: II-III

Lietojot naža tipa zāģelementu, iesakām iestādīt „0”.

Griežot metālu, iesakām lietot atbilstošu smērvielu.

Pamatnoteikumi pareizai figūrzāģa lietošanai:

- materiālu jāgriež ar mēru pielietojot spēku, nepieļaujot pārmērīgu figūrzāģa noslogošanu.

- pārmērīgi piespiežot figūrzāģi var notikt turp-atpakaļ kustības palielinājumu vai tā apstāšanos, kas izsauc griešanas procesa palielināšanos vai pārtraukšanu.

- pie griešanas, zāģētāja pēdai ar visu virsmu jāpieguļ pie apstrādājamā materiāla.

- izgriežot figūratvērumu apstrādājamā materiālā, iepriekš jāizurbj atvērumu kurā var ievietot zāģelementu.

- griežot pa līnijām kuras veido asus stūrus vai kuras savienojas ar maza rādiusa lokiem, jāizslēdz pieminētās galvas svārstību kustības.

- vadotņu pielietošana atvieglo griešanas līnijas ieturēšanu.

GRIEŠANA ZEM LEŅĶA (0o - 45o )

Figūrzāģis dod iespēju griezt arī zem leņķa, robežās no 0o - 45o

Lai to panāktu jāatvieno figūrzāģa barošana. Tad ar seškantu atbrīvot skrūves izgriezēja pēdas plāksnītē. Pēc nelielas pēdas pārbīdes atpakaļ to var novietot zem leņķa uzrādītajās robežās. Pēc atbilstošas pēdas iestādīšanas, jāpārbīda pēdu uz priekšu un jāpievelk skrūves ar seškantu.

TEHNISKIE DATI

Nominālais spriegums - 230V

Nominālā frekvence - 50Hz

Jauda - 570W

Darba ātrums - 0-3000cikl./min.

Griešanas dziļums - 65mm(koks); 8mm(metāls)

Griešana zem leņķa - 0o-45o

Akustiskā spiediena līmenis - Lpa-90,4dB(A)

Akustiskās jaudas līmenis - Lpw-101,4dB(A)

Vibrācijas līmenis – 12,73m/s²

APKOPE

Pamatā figūrzāģis nav speciāli jāapkalpo un jākopj. Tomēr cikliski eļļojot zāģa vadības rullīšus nodrošinās figūrzāģa ilgāku kalpošanas ilgumu.

 

Pilna lietošanas instrukcija.


.................................................................................................................................................................................................................................................