logo


. reply

Products Products

BESK on road

Nosaukums: Vējstikla mazgāšanas šķidrums -20°C BESK, 4 litri
Ražotājs: BESK
EAN Kods: 4750959086469

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. 

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

Sastāvs: 15-30% etanols, <1% anjonogēniska virsmaktīva viela, smaržviela, krāsviela. 

UFI: C6P4-E265-800C-DERU

Informācijas par produkta lietošanas drošību

 

Bildes

.................................................................................................................................................................................................................................................